A conversation with Giordano Dichter

A conversation with Giordano Dichter

What made you decide to start with FlopAcademy? The decision to start with the FlopAcademy comes from a personal experience. I set up a startup which failed and I did carry out the stigma of a ‘failing entrepreneur’ in Europe. This was really ridiculous: the whole way...

Een gesprek met Giordano Dichter

Hoe kunnen jongeren voordeel halen uit het programma? Jongeren kunnen voordeel halen uit het programma omdat ze worden geïntroduceerd in het proces van ondernemerschap. We doen dit door hun creativiteit te prikkelen en hen te doen nadenken over oplossingen voor...